TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigorta arasında fark genellikle karıştırılmaktadır. Özel sağlık sigortası teminat dahilinde sağlık giderlerinizin belirli bir oranda karşılanması ve ek ücret ödemeniz gereken bir sigorta çeşididir. Bu sigortadan SGK’lı olmadan da faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise SGK’lı olmanız aranan şartlardan biridir. Özel sağlık sigortalarında teminat genişletilerek yurt dışında da kullanılabilirken, tamamlayıcı sağlık sigortasında böyle bir şey mümkün olmamaktadır. Özel sağlık sigortasında çoğu hastane geçerli sayılırken,

Kişisel Bilgiler

Bir çok sigorta şirketinden gelecek olan poliçe tekliflerini karşılaştırarak en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.