DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
-Temeller
-Ana duvarlar
-Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
-Bahçe duvarları
-İstinat duvarları
-Tavan ve tabanlar
-Merdivenler
-Asansörler
-Sahanlıklar
-Koridorlar
-Çatılar
-Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Kişisel Bilgiler

Bir çok sigorta şirketinden gelecek olan poliçe tekliflerini karşılaştırarak en uygun poliçeyi seçebilirsiniz.

Konut Bilgileri

Not: Konut Sigortalarında, sigorta şirketleri daire piyasa bedelini değil, daire imalat bedelini ödemektedir.

Sigorta Yaptıran:
Sigorta Kapsamı: